فیلم | حرکات نمایشی نیمار برای کمک به معلولان و فقرا

عربستان بخش شیعه‌نشین شهر العوامیه را تخریب کرد
حرکت نمایشی «نیمار» گرانترین بازیکن فوتبال جهان، به عنوان سفیر حسن نیت برای کمک به معلولان و فقرا را در ویدئوی زیر می‌بینید.

عربستان بخش شیعه‌نشین شهر العوامیه را تخریب کرد