ترکیه و هند پول ملی را جایگزین دلار در تجارت می‌کنند

عذرخواهی بیرانوند از هواداران پرسپولیس
ایرنا نوشت: رئیس جمهوری ترکیه با تاکید بر گسترش روابط تجاری با هند تصریح کرد آنکارا و دهلی نو برای کاهش تاثیرمنفی نوسانات نرخ ارز باید در معاملات تجاری پول ملی را جایگزین دلار کنند.

عذرخواهی بیرانوند از هواداران پرسپولیس