استاندار ایلام: تا اربعین 96 مسیر ایلام-مهران چهار بانده می شود

عباس ملکدار ، رئیس تأمین اجتماعی شعبه سمنان شد
استاندار ایلام به همراه معاونت عمرانی استانداری از پروژه چهار بانده کردن محور ایلام-مهران بازدید به عمل آورد.

عباس ملکدار ، رئیس تأمین اجتماعی شعبه سمنان شد