سیره علوی به ما یاد می دهد که ضعف، تهمت ها و دروغ ها را از جامعه دور کنیم

عامل تیراندازی در شهرستان کرمانشاه دستگیر شد
استاندار لرستان با اشاره به اینکه شایسته سالاری سیره امام علی(ع) است، گفت: تولید کنندگان موجب سودآوری، رفاه و آسایش برای مردم می شوند

عامل تیراندازی در شهرستان کرمانشاه دستگیر شد