خواسته پوتین از غرب درباره تروریسم

عامل ترور سفیر روسیه از نگاه اردوغان
مهر نوشت: رئیس جمهوری روسیه با تاکید بر لزوم مبارزه علیه تروریسم، خواستار همکاری بیشتر و نزدیکتر شرکای غربی مسکو در این مسیر شد.

عامل ترور سفیر روسیه از نگاه اردوغان