پیکان نبرد حیثیتی را از ارومیه بعد ۳ سال برد | معروف باز هم اخطار گرفت

عاملان حیوان‌آزاری در پیرانشهر دستگیر شدند
حساس ترین دیدار آغاز دور برگشت لیگ برتر والیبال، تحت تاثیر عملکرد سعید معروف با برد پیکان برابر شهرداری ارومیه در ارومیه برگزار شد.

عاملان حیوان‌آزاری در پیرانشهر دستگیر شدند