فیلم | واکنش روحانی به انتخاباتی دانستن منشور حقوق شهروندی

عاملان حملۀ تروریستی استانبول شناسایی شدند
رئیس جمهور در گفتگوی تلویزیونی با مردم به اظهارات برخی سیاسیون که منشور حقوق شهروندی را انتخاباتی دانسته بودند واکنش نشان داد.

عاملان حملۀ تروریستی استانبول شناسایی شدند