آیا قالیباف معنای شعارهای انتخاباتی که می‌دهد را می‌داند؟

عادل به محسن مسلمان: آخه این موها چیه؟!
اعتماد نوشت: قالیباف در پوستری که اخیرا در اینستاگرام خود منتشر کرده وعده انقلاب اقتصادی با ٤ محور، ایجاد ٥ میلیون شغل، تغییر نظام مالیاتی به نفع ٩٦ درصد مردم، افزایش دو و نیم برابری درآمد کشور و برنامه مدون و دقیق برای حل مشکلات فوری اقشار کم درآمد داده است.

عادل به محسن مسلمان: آخه این موها چیه؟!