وقتی دولت پوست کلفت می‌شود!

ظریف مسکو را به مقصد تهران ترک کرد
وزیر بهداشت: «به انتخابات نزدیک می‌شویم و پوستمان باید کلفت‌تر شود» این خبر سوژه حامد بذرافکن در روزنامه قانون شده است.

ظریف مسکو را به مقصد تهران ترک کرد