بزرگداشت آذرتاش آذرنوش در هشتادمین سال تولدش

ظریف: مردم ایران و گرجستان ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند
دهمین برنامه عصر کتاب به مناسبت گرامیداشت آذرتاش آذرنوش در هشتادمین سالروز تولدش، یکشنبه سوم اردیبهشت‌ برگزار می‌شود.

ظریف: مردم ایران و گرجستان ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند