اجرای برنامه چهارم‌کنترل‌ایدز در ایران/ هرسال ۱۰۰ کودک با ایدز متولد می‌شوند/ هزینه‌های دولت برای اچ‌آی‌وی

طهایی: پروژه مهرویلا نمونه ای از وحدت فرماندهی و مدیریت شهری در کرج است
وزیر بهداشت: وزارت بهداشت نیز در جهت کنترل ایدز برنامه چهارم ایدز را برای مهار این بیماری در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با حضور رییس جمهور به تصویب رساند و در حال پیشبرد این برنامه هستیم.

طهایی: پروژه مهرویلا نمونه ای از وحدت فرماندهی و مدیریت شهری در کرج است