اتحادیه اروپا درباره آینده سوریه کنفرانس برگزار می‌کند

طنین طبل ژاپنی در تبریز/ ماه فرهنگی ژاپن در ایران آغاز شد
ایسنا نوشت:رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که این اتحادیه در نظر دارد در بهار کنفرانسی را درباره سوریه برگزار کند.

طنین طبل ژاپنی در تبریز/ ماه فرهنگی ژاپن در ایران آغاز شد