شوک به دلیل پیروزی مقابل نفت، ویسی را راهی بیمارستان کرد

طلسم گل‌نزدن‌های مهاجم پرسپولیس شکست
فشار و استرس، سرمربی طلایی‌پوشان را راهی بیمارستان کرد.

طلسم گل‌نزدن‌های مهاجم پرسپولیس شکست