توزیع روزانه ۲۰۰سی سی شیر بین دانش آموزان قمی

طفره رفتن کواکبیان از پاسخ به سئوالی درباره کاندیداتوری‌اش در انتخابات ۹۶
ایرنا نوشت؛ معاون پشتیبانی و منابع انسانی آموزش و پرورش قم گفت: دانش آموزان دختر و پسر این استان روزانه یک لیوان معادل 200 سی سی شیر دریافت می کنند.

طفره رفتن کواکبیان از پاسخ به سئوالی درباره کاندیداتوری‌اش در انتخابات ۹۶