ادامه انتشار میراث علی معلم در غیاب او/ بیانیه رسمی «دنیای تصویر»

طرح موزاییکی در فوتبال یعنی این!
دست‌اندرکاران «دنیای تصویر» با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که این نشریه پس از علی معلم هم به کار خود ادامه می‌دهد.

طرح موزاییکی در فوتبال یعنی این!