استاندار در بازدید پروژه‌های عمرانی: از برنامه زمان‌بندی جلوتر هستیم

طرح ملی تاب آوری اجتماعی زنان در ایلام اجرا می شود
کرمان نو نوشت:به گفته علیرضا رزم‌حسینی ۴۰ سال است در کرمان کار عمرانی بزرگی انجام نشده و الان که این فرصت فراهم است همه مردم و مدیران با نگاه مثبت کمک کنند تا کارها به خوبی پیش برود.

طرح ملی تاب آوری اجتماعی زنان در ایلام اجرا می شود