مظنه گشت و گذار در جنگل های آمازون

طرح شبانه پلیس برای برخورد با دور دور، رانندگی در مستی، آلودگی صوتی و… در تهران
توریسم نوشت: سفر برای دیدار از مناطق طبیعی نامسکون و دست ‌نخورده جهان می‌کنند دیدار از شهر مقدس و جادویی واراناسی، قایق سواری بر روی رودخانه گنگ، سافاری در زیستگاه ببر بنگال، بازدید از تاج محل شاهکار معماری جهان، کانوسواری در دل جنگل های آمازون، تجربه شنا در رودخانه آمازون، تماشای کوه کله قندی و مجسمه تاریخی مسیح نجات بخش و… سفر چندان دور از دسترسی نیست.

طرح شبانه پلیس برای برخورد با دور دور، رانندگی در مستی، آلودگی صوتی و… در تهران