تقلب در قرعه‌کشی لیگ قهرمانان اروپا یک توهم است؟

طرح تحول سلامت ویترین خدمات دولت تدبیر وامید است
روز جمعه قرعه‌کشی مرحله نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان اروپا برگزار شد که طی این مراسم تیم‌های صعود کرده به مرحله ما قبل فینال حریفان خود را شناختند.

طرح تحول سلامت ویترین خدمات دولت تدبیر وامید است