داعش ۱۳ معلم را در شرق افغانستان ربود

طرح آمریکا برای ربودن سردار سلیمانی
تسنیم نوشت: مقامات ولایت ننگرهار در شرق افغانستان اعلام کردند که افراد وابسته به گروه تروریستی داعش ۱۳ معلم یک مدرسه دینی را در این ولایت ربودند.

طرح آمریکا برای ربودن سردار سلیمانی