منصوریان: رحمتی کار خوبی نکرد که آن جمله را نوشت/ اگر بخواهد، رضایت‌نامه‌اش را می‌دهیم

طرحی برای جلوگیری از فرار مغزها در بازار سرمایه
علی منصوریان گفت: اگر رحمتی خودش بخواهد،‌ استقلال رضایت‌نامه او را می‌دهد.

طرحی برای جلوگیری از فرار مغزها در بازار سرمایه