آخرین روزهای تمرین «محفل بی‌عاری»

طاهری: هر طور شده غرامت ژوزه را می‌دهیم تا از پرسپولیس امتیازی کسر نشود
نمایش «محفل بی‌عاری» به کارگردانی و نویسندگی سیاوش بهادری‌راد، آخرین روزهای تمرین را در پلاتو شماره یک تئاتر شهر سپری می‌کند.

طاهری: هر طور شده غرامت ژوزه را می‌دهیم تا از پرسپولیس امتیازی کسر نشود