تاکید نماینده مردم رشت بر بهره گیری از توان تشکل های مردم نهاد

ضرورت تسریع در احداث اورژانس بیمارستان های رازی و حشمت
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی : تشکل های مردم نهاد در امر توسعه گردشگری، حراست از میراث فرهنگی و احیای صنایع دستی جایگاهی ارزنده دارند.

ضرورت تسریع در احداث اورژانس بیمارستان های رازی و حشمت