اجرای ارکستر ملی در زنجان

ضرورت ترویج ارزش های دفاع مقدس در مدارس ودانشگاه ها
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان از اجرای ارکستر ملی ایران در ماه جاری خبر داد.

ضرورت ترویج ارزش های دفاع مقدس در مدارس ودانشگاه ها