سنا راه تأیید صلاحیت گزینه پیشنهادی ترامپ برای دیوان‌عالی آمریکا را هموار کرد

ضرورت آسیب‌شناسی تجارت خارجی
ایرنا نوشت: سنای آمریکا پیشنهاد استفاده از مقررات موسوم به «گزینه هسته ای» را برای هموار کردن راه تایید صلاحیت «نیل گورساچ» گزینه دیوان عالی «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری امریکا تصویب کرد.

ضرورت آسیب‌شناسی تجارت خارجی