اینفوگرافیک | توصیه‌هایی برای پیشگیری از کیف قاپی در ایام پایانی سال

ضرغامی: روحانی را رقیب اصلی خود می‌دانم
در اینفوگرافیک زیر توصیه پلیس پایتخت برای پیشگیری از کیف قاپی در ایام پایانی سال را می‌بینید.

ضرغامی: روحانی را رقیب اصلی خود می‌دانم