نبرد تجربه و جوانی در تبریز/ سپاهان در فکر مدعی شدن

صندوق کارآفرینی البرز، دستگاه برگزیده استان در سی و سومین سفر رییس جمهور
تسنیم نوشت: تیم فوتبال سپاهان برای ادامه روند رو به رشد خودش باید در بازی مقابل تراکتورسازی با امتیاز از زمین خارج شود.

صندوق کارآفرینی البرز، دستگاه برگزیده استان در سی و سومین سفر رییس جمهور