واکنش ایران به انفجارهای افغانستان

صفحه اینستاگرام ستاره پرسپولیس هک شد؟
سخنگوی وزارت امور خارجه انفجارهای انتحاری و تروریستی امروز در افغانستان را محکوم کرد.

صفحه اینستاگرام ستاره پرسپولیس هک شد؟