دام یک دختر برای ربودن پسر جوان بدنبال دوستی تلگرامی

صفحه اول روزنامه های 4شنبه7 تیر 96
همشهری نوشت: ساعت22 شامگاه نوزدهم خرداد‌ماه امسال مأموران گشت در حوالی افسریه به خودروی ماکسیمایی که 4مرد جوان سرنشین آن بودند مشکوک شدند و دستور ایست دادند.

صفحه اول روزنامه های 4شنبه7 تیر 96