کی‌روش، حق رای را از آندو و اشکان گرفت و به سیدجلال داد

صفحه اول روزنامه های 4شنبه 24آذر 1395
سیدجلال حسینی به عنوان نماینده تیم‌ملی در مراسم فیفا حق رای دارد.

صفحه اول روزنامه های 4شنبه 24آذر 1395