زن جوان و 3مردی که برای آدم ربایی از آنها کمک گرفته بود به زندان محکوم شدند

صفحه اول روزنامه های آخرین روز فروردین 96
ایران نوشت:حکم مجازات زن جوان و سه همدست‌اش که توطئه ربودن مرد ثروتمند را طراحی و اجرا کرده بودند از سوی قضات دیوانعالی کشور تأیید شد.

صفحه اول روزنامه های آخرین روز فروردین 96