ماجراهای داود سوسکه و مریم ژاپنی در یک کتاب

صفارهرندی: آمریکایی‌ها می‌گویند کسانیکه ما را تشویق به مبارزه با ایران می‌کنند احمق هستند
حامد ابراهیم‌پور، چند داستان طنز خود را در قالب یک کتاب منتشر کرده است.

صفارهرندی: آمریکایی‌ها می‌گویند کسانیکه ما را تشویق به مبارزه با ایران می‌کنند احمق هستند