نفت عربستان قربانی حمله آمریکا

صداپیشه جناب‌خان از مردم برای تماشای کدام نمایش دعوت کرد؟
صبح جمعه در خاورمیانه با صدای موشک‌های آمریکا آغاز شد و پس از آن ساعت به ساعت تحلیل‌های مختلفی درباره اینکه چه پیش آمده و چه پیش خواهد آمد و آینده نفت چه خواهد شد به رسانه‌ها سرازیر شد.

صداپیشه جناب‌خان از مردم برای تماشای کدام نمایش دعوت کرد؟