ارائه گزارش وزیر اطلاعات در جلسه کمیسیون «سیاسی – اجتماعی» خبرگان

«صحنه به صحنه» در خانه هنرمندان
ایسنا نوشت: جلسه سه کمیسیون «تدوین آیین نامه داخلی»، «سیاسی ـ اجتماعی» و «تحقیق» مجلس خبرگان رهبری برگزار شد.

«صحنه به صحنه» در خانه هنرمندان