ورود 90 به پرونده استقلال/شاهکار جدید فدراسیون؛ نامه فیفا تحریف شد!

صحبت های جنجالی سعداوی در 90/ چه کسی با داور چهارم تماس گرفت؟
عادل فردوسی پور به بررسی ابعاد مختلف پرونده محرومیت تیم استقلال پرداخت.

صحبت های جنجالی سعداوی در 90/ چه کسی با داور چهارم تماس گرفت؟