مجید صالحی: نمردم و یک فیلمم به جشنواره فجر رفت | عکس

صحبت‌های تلفنی منصوریان و منتظری
مجید صالحی برای اولین بار با فیلم «چراغ‌های خاموش» در جشنواره فیلم فجر حضور خواهد داشت.

صحبت‌های تلفنی منصوریان و منتظری