سفر عضو کمیسیون شوراها به مشهد برای بررسی موضوع لغو سخنرانی مطهری

صالحی، ارسال ۱۱ تن آب سنگین به عمان را تایید کرد
ایسنا نوشت: عضو هیات رئیسه کمیسیون شوراها از سفر رئیس کارگروه امنیت داخلی این کمیسیون به مشهد برای بررسی موضوع لغو سخنرانی نایب رییس مجلس شورای اسلامی در این شهر خبر داد.

صالحی، ارسال ۱۱ تن آب سنگین به عمان را تایید کرد