تصاویر | تهران قفل شد | ترافیک سنگین تهران در زیر بارش باران و تگرگ

صادق خرازی: دیپلماتی قوی‌تر از رهبر معظم انقلاب در کشور نمی‌شناسم
آبگرفتگی معابر اصلی تهران به دلیل بارش شدید باران و تگرگ موجب ترافیک سنگین شد.

صادق خرازی: دیپلماتی قوی‌تر از رهبر معظم انقلاب در کشور نمی‌شناسم

ارتقا اندروید