تصاویر | بارش برف در سنندج

شیوا مقانلو داستانی از عشق می‌خواند
شهر سنندج با بارش برف سفیدپوش شد.

شیوا مقانلو داستانی از عشق می‌خواند