بازنشستگی اختیاری پیش از موعد برای زنان؛ راه‌رفتن روی شمشیر دولبه

شکست قطعی احمدی‌نژاد در یارانه‌ها
شرق نوشت: روز گذشته، صحن علنی مجلس شورای اسلامی، روز شلوغی را تجربه کرد و در میان مصوبه‌های مختلف، بحث زنان نیز بارها به میان آمد. مصوبه‌هایی شامل بحث بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار، ماجراهای همیشگی اشتغال آنها که این بار به بازنشستگی پیش از موعدشان، البته در صورت درخواست خودشان رسید و همچنین اعطای دو هفته مرخصی همراه با حقوق به مردان در صورت پدرشدن آنها.

شکست قطعی احمدی‌نژاد در یارانه‌ها