مرتضی بانک: اقدامات امنیتی نهاد ریاست جمهوری با هماهنگی سپاه و وزارت اطلاعات است

شکایت کمیسیون تجارت فدرال آمریکا از روترها و دوربین‌های نا امن دی‌لینک
ایرنا نوشت:معاون کل ‌سرپرست نهاد ریاست جمهوری حضور نداشتن رییس جمهوری در نهاد را رد کرد و درباره ورود تجهیزات امنیتی به آن مجموعه نیز گفت: مسایل امنیتی نهاد با هماهنگی سپاه و وزارت اطلاعات انجام می شود.

شکایت کمیسیون تجارت فدرال آمریکا از روترها و دوربین‌های نا امن دی‌لینک