عکس یادگاری پایان مراسم تحلیف

شکار تصویر بامزه مراسم تحلیف با هنرنمایی کریم باقری!
مهمانان حاضر در مراسم تحلیف رییس جمهور دوازدهم جمهوری اسلامی ایران، پس از پایان مراسم با یکدیگر عکس یادگاری گرفتند.

شکار تصویر بامزه مراسم تحلیف با هنرنمایی کریم باقری!