تصویری از شادی رمی‌ها پس از پیروزی در دربی

شکارچی و مشخصات دوستان ستاره/عکس روز ناسا
تیم فوتبال آ.اس رم مقابل حریف همشهری خود به برتری رسید.

شکارچی و مشخصات دوستان ستاره/عکس روز ناسا