نفتی‌ها در آزمون اقتصاد مقاومتی چه نمره‌ای می‌گیرند؟

شورای امنیت حمله شیمیایی در ادلب را بررسی می‌کند
سالنامه شرق به بررسی عملکرد وزارت نفت در پروژه‌های ۱۱ گانه اقتصاد مقاومتی در سال ۹۵ پرداخت.

شورای امنیت حمله شیمیایی در ادلب را بررسی می‌کند