فیلم | آتش‌سوزی کامیون حمل سوخت در آزادراه ساوه

شورای‌شهر تصویب کرد؛ افزایش ۱۴درصدی کرایه مترو/ مسافران مترو کم شده‌اند؟
ویدئوی پیش رو تصاویری از آتش‌سوزی دیروز کامیون حمل سوخت در آزادراه تهران- ساوه است.

شورای‌شهر تصویب کرد؛ افزایش ۱۴درصدی کرایه مترو/ مسافران مترو کم شده‌اند؟