تصاویر | مسافران نوروزی در پاسارگاد

شوخی ابرام چرخی وسط تمرین استقلال با مهدی رحمتی!
مجموعه میراث جهانی پاسارگاد مجموعه‌ای از سازه‌های باستانی برجای‌مانده از دوران هخامنشی است که در شهرستان پاسارگاد در استان فارس جای گرفته‌است.

شوخی ابرام چرخی وسط تمرین استقلال با مهدی رحمتی!