کاپیتان تیم والیبال ایران: از بازی در اردبیل لذت بردیم

شهرﺩار شیراز هفته آینده معرفی می شوﺩ
مهر نوشت: کاپیتان تیم ملی والیبال کشورمان با اشاره به مسابقات والیبال انتخابی قهرمانی جهان تاکید کرد که در این رقابت‌ها فاصله والیبال ایران را با آسیا نشان دادیم.

شهرﺩار شیراز هفته آینده معرفی می شوﺩ