عکس | آیت‌الله جنتی با پوششی متفاوت

شهرک صنعتی شماره ۲ ایلام با حفظ جنگل طراحی و اجرا می‌شود
بازدید آیت‌الله جنتی از مجموعه همانندساز بافت کیش

شهرک صنعتی شماره ۲ ایلام با حفظ جنگل طراحی و اجرا می‌شود