ذوب‌آهن در کورس مدعیان باقی ماند

«شهرک جیم» با دو موضوع متفاوت روی آنتن می‌رود
ذوب‌آهن در اصفهان موفق شد فولاد خوزستان را شکست دهد.

«شهرک جیم» با دو موضوع متفاوت روی آنتن می‌رود