حمله افراد مسلح به مرکز پلیس در شهر سامرا

شهرک‌های صنعتی، تخصصی شود
تسنیم نوشت: منابع خبری از حمله نیروهای مسلح به مرکز پلیس شهر «سامرا» در عراق خبر می‌دهند.

شهرک‌های صنعتی، تخصصی شود