محمودآباد میزبان نشست تخصصی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

شهرها و روستاهای مازندران در زمان باقی مانده به نوروز شرایط مطلوب حضور کردشگران را فراهم کنند
اسماعیلی نماینده مردم شهرستانهای محمودآباد و نور در مجلس گفت: نشست تخصصی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اسفند ماه سالجاری در محمودآباد برگزار خواهد شد.

شهرها و روستاهای مازندران در زمان باقی مانده به نوروز شرایط مطلوب حضور کردشگران را فراهم کنند